24 entries found.


Master Computer Science1997
Student Thesis Content
A. Ron, D.J. de BruinVertikale ontkoppeling van informatie-systemen
B. KruiswijkAggreagaties en dynamische modellen
B. ThijssenAdaptive Genetic Algorithms with Multiple Subpopulations and Multiple Parents
C. SpruitBlackboard Systems in SOCCA
C.C. SakkeeCover: de eindspeldatabanken
D. EliaPopulation dynamics with and without communication in AEGIS
D. WentzlerA Postgres95 Database for a visual search demo on Internet, configures around the Leiden 19th Century Portrait Database
E.A. NeuteboomBegripvorming van Klantgedrag met behulp van Neurale Netwerken
E.J. SchuitemaTowards a SOCCA environment: a meta class diagram for SOCCA and use cases for the environment
F.Hardijzer, E. Niesen4e Generatie systeemontwikkeling. Onderzoek naar een geschikte documentatie Methodiek voor Akzo Nobel information services
Fleur Op ‘t LandtStock Price Prediction
I. La RiviereMultimedia databases. A literature study: Store and retrieval methods
J.A. SpierenburgDimension Reduction of Images Using Neural Networks
J.A. SpierenburgDimension reduction of images using neutral networks
L.N.J. KleverlaanHet proces data warehousing
M. EgasBenchmarking of Visual Query Algorithms
M. OutKostenschatting voor het wegbeheer met behulp van neutrale netwerken. Een alternatief voor klassieke statistische Technieken
M.E. VinkHet oplossen van combinatorische problemen met evolutionaire algoritmen
M.J. BerendsAttribuutselectie als basis voor datamining
Marco van der WegPrediction of the water level during storm situations using neural networks
R. EgasBenchmarking of visual query algoritms
R.A. van der SteltPerspective frame extrapolation
V.J. ter BeekOntwikkeling van een beheersysteem bij Geotronics Network Services
Y. PluggeApplication of a genetic algorithm in feature selection