Master Computer ScienceThe following thesis was written by a student in the 1997 class of the Master Computer Science programme at Leiden University.


Thesis details

Title Het oplossen van combinatorische problemen met evolutionaire algoritmen
Student M.E. Vink
Programme Master Computer Science
Year 1997

Citation details

M.E. Vink, Het oplossen van combinatorische problemen met evolutionaire algoritmen, Thesis Master Computer Science, Leiden University, 1997.