Master Computer ScienceThe following thesis was written by a student in the 2002 class of the Master Computer Science programme at Leiden University.


Thesis details

TitleVervormingsanalyse in de linker hart kamer met HARP, Een validatie aan de hand van Synthetische data
StudentE. Jansen
ProgrammeMaster Computer Science
Year2002

Citation details

E. Jansen, Vervormingsanalyse in de linker hart kamer met HARP, Een validatie aan de hand van Synthetische data, Thesis Master Computer Science, LIACS, Leiden University, 2002.