24 entries found.1997
Student Thesis
A. Ron, D.J. de Bruin Vertikale ontkoppeling van informatie-systemen
B. Kruiswijk Aggreagaties en dynamische modellen
B. Thijssen Adaptive Genetic Algorithms with Multiple Subpopulations and Multiple Parents
C. Spruit Blackboard Systems in SOCCA
C.C. Sakkee Cover: de eindspeldatabanken
D. Elia Population dynamics with and without communication in AEGIS
D. Wentzler A Postgres95 Database for a visual search demo on Internet, configures around the Leiden 19th Century Portrait Database
E.A. Neuteboom Begripvorming van Klantgedrag met behulp van Neurale Netwerken
E.J. Schuitema Towards a SOCCA environment: a meta class diagram for SOCCA and use cases for the environment
F.Hardijzer, E. Niesen 4e Generatie systeemontwikkeling. Onderzoek naar een geschikte documentatie Methodiek voor Akzo Nobel information services
Fleur Op ‘t Landt Stock Price Prediction
I. La Riviere Multimedia databases. A literature study: Store and retrieval methods
J.A. Spierenburg Dimension Reduction of Images Using Neural Networks
J.A. Spierenburg Dimension reduction of images using neutral networks
L.N.J. Kleverlaan
M. Egas Benchmarking of Visual Query Algorithms
M. Out Kostenschatting voor het wegbeheer met behulp van neutrale netwerken. Een alternatief voor klassieke statistische Technieken
M.E. Vink Het oplossen van combinatorische problemen met evolutionaire algoritmen
M.J. Berends Attribuutselectie als basis voor datamining
Marco van der Weg Prediction of the water level during storm situations using neural networks
R. Egas Benchmarking of visual query algoritms
R.A. van der Stelt Perspective frame extrapolation
V.J. ter Beek Ontwikkeling van een beheersysteem bij Geotronics Network Services
Y. Plugge Application of a genetic algorithm in feature selection